ติดต่อเรา

 

 

ไอดี : jeans.net (ตอบกลับสะดวกและเร็ว)

 Email : jeans.net@hotmail.com   โทร .089-6022070 (นลิศ)

 

 https://www.facebook.com/www.jeans.net

 

ติดต่อขอเลขพัสดุ  โทร.0881471808

 

 

..........................................